Za mír a svobodu, z.ú.

Podpořte Ukrajinu v boji proti ruským okupantům

Den svatého Mikuláše na Ukrajině v roce 2023

O nás

Jsme nezisková organizace - zapsaný ústav - založená za účelem pomoci státním občanům Ukrajiny na územích České republiky a Ukrajiny a také za účelem pomoci Ukrajině jako suverénnímu státu.

Náš tým

Co jsme zatím udělali:

Zorganizovali jsme sběr, nákup a převoz humanitární pomoci do Buči, Irpini a Charkova.
Jsme vždy v kontaktu s konkrétními brigádami, četami nebo družstvy a jsme synchronizování, co přesně může pomoci v danou dobu. Například lékárničky, neprůstřelné vesty, termovizní systémy, drony a helmy jsou obvykle první položky na seznamech.
Koupili a předali jsme ukrajinským obráncům osobní vozy, které budou využívány v zásobovací logistice v blízkosti frontové linie.
Pravidelně dodáváme příslušenství pro Ukrajinské obránce.

Účty pro podporu

Jak
pomáháme

Poskytování sociálního poradenství;
Poskytování materiální a nemateriální pomoci v místech válečného a ozbrojeného konfliktu;
Výchovná a vzdělávací činnost mimoškolního charakteru.
Realizace praktické pomoci osobám, které se dostaly do nepříznivé zdravotní či sociální situace; pomoc těmto osobám při uplatňování jejich oprávněných zájmů přímou a nepřímou formou, a to především finanční či věcnou pomocí
Organizace školení a workshopů pro získání potřebných dovedností osobám v nepříznivé zdravotní či sociální situaci
Organizace kulturních, sportovních a jiných společenských akci, které mají za cíl podpořit rozvoj občanské sounáležitosti a integraci cizinců
Spolupráce se státními orgány, s orgány místní samosprávy, s místními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty

Kontakty